Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung phát triển công nghiệp vào 04 vùng trọng điểm

(Cập nhật lúc: 22/07/2019 08:39:46 )

Từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Kạn sẽ tập trung phân vùng không gian phát triển công nghiệp phù hợp lợi thế của từng địa phương về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, tập quán canh tác, nguồn nguyên liệu, lao động và đẩy mạnh sự liên kết vùng trong sản xuất công nghiệp đảm bảo phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Sản xuất thiết bị điện, điện tử tiếp tục được khuyến khích đầu tư tại Khu Công nghiệp Thanh bình huyện Chợ Mới

Phát huy lợi thế 04 vùng trọng điểm

Theo đó, 04 vùng trọng điểm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Vùng trung tâm có huyện Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn và huyện Bạch Thông; Vùng phía Đông có huyện Na Rì; Vùng phía Tây là huyện Chợ Đồn; Vùng phía Tây Bắc và Bắc gồm các huyện Ba Bể, Pác Nặm và huyện Ngân Sơn.

Cụ thể, đối với vùng Trung tâm sẽ ưu tiên khai thác các mỏ khoáng sản trong vùng để phát triển vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu xây không nung và gạch tuynel, tận thu tối đa khoáng sản và bảo vệ môi trường. Trong công nghiệp chế biến nông - lâm sản, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm - đồ uống, các sản phẩm sử dụng nguyên liệu nông sản; phát triển các dự án chế biến gỗ, lâm sản và dược liệu trong vùng với sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng xuất khẩu. Phát triển các dự án may công nghiệp, phát triển dệt may truyền thống kết hợp phục vụ du lịch và hướng tới xuất khẩu; thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giầy đầu tư trong vùng, trong đó ưu tiên đầu tư tại huyện Chợ Mới. Tập trung sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho ngành cơ khí, chế tạo, sản xuất thiết bị điện, điện tử; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất...

Đối với vùng phía Đông, khai thác các mỏ khoáng sản đá vôi, các mỏ cát sỏi để phát triển vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu xây không nung. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, các sản phẩm sử dụng nguyên liệu nông sản, trong đó tập trung phát triển các nhà máy sản xuất miến dong và đồ uống; phát triển các dự án sơ chế gỗ, lâm sản, dược liệu hiện có để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu trong tỉnh...

Vùng phía Tây, khai thác các mỏ khoáng sản đá vôi, các mỏ cát sỏi để phát triển vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu xây không nung; khai thác các mỏ khoáng sản chì kẽm, sắt đảm bảo hiệu quả, tận thu tối đa khoáng sản, bảo vệ môi trường; ưu tiên tập trung phát triển các dự án công nghiệp chế biến khoáng sản sử dụng nguyên liệu khai thác tại địa phương hoặc trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển các nhà máy sản xuất dược liệu (tinh dầu hồi), nhà máy sản xuất rượu và nhà máy chế biến chè Shan tuyết…

Vùng phía Tây Bắc và Bắc, ưu tiên khai thác các mỏ khoáng sản đá vôi, các mỏ cát sỏi trong vùng để phát triển vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu xây không nung và gạch tuynel; tập trung phát triển các dự án công nghiệp chế biến khoáng sản hiện có trong vùng. Tập trung phát triển các nhà máy chế biến nông sản; phát triển các dự án sơ chế gỗ, lâm sản và dược liệu hiện có trong vùng để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu trên địa bàn tỉnh. Phát triển dệt may truyền thống kết hợp phục vụ du lịch nhằm tận dụng tối đa lợi thế khu du lịch hồ Ba Bể.  Đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành du lịch và ưu tiên đầu tư tại huyện Ba Bể; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất các dự án sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp nông thôn...

Tập trung thực hiện 05 nhóm giải pháp

Để đạt được mục tiêu, tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra 05 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, bao gồm: Nguồn vốn; nhân lực; cơ sở hạ tầng; hợp tác, liên kết vùng và khoa học kĩ thuật.

Đối với nguồn vốn, tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh việc huy động tối đa nội lực từ nền kinh tế, đa dạng hoá các hình thức huy động, các hình thức tạo vốn, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, tăng cường xã hội hoá xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; tích cực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tranh thủ vốn đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các thành phố lớn, vốn ngân sách trung ương và của tỉnh, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn viện trợ của nước ngoài và các tổ chức phi Chính phủ... vào phát triển công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời sử dụng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông - lâm sản và dược liệu đầu tư hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giải pháp về nguồn nhân lực, tỉnh tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng; tập trung đầu tư xây dựng phát triển các cơ sở dạy nghề đảm bảo khả năng đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có chất lượng; thực hiện liên kết với các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề trong nước để đào tạo công nhân, lao động có tay nghề cao hoạt động trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử; thực hiện mục tiêu đào tạo nghề với giải quyết việc làm và đào tạo có địa chỉ gắn với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp; tập trung đào tạo các ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu như: Sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, cơ khí công nghiệp, điện, xây dựng, chế biến nông, lâm, thủy sản...; đa dạng hóa các hình thức đào tạo để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sản xuất và đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động.

Về cơ sở hạ tầng, Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm 01 - 02 vị trí trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp; phát triển 01 khu công nghiệp chuyên sâu, công nghệ cao để thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên các dự án sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các dự án sản xuất thân thiện môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, sản phẩm xuất khẩu; thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các cụm công nghiệp đã được quy hoạch chi tiết để đáp ứng nhu cầu các dự án đầu tư theo các ngành nghề phù hợp và đảm bảo các vấn đề như kết nối giao thông, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp điện; tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm mục tiêu đến năm 2030 tối thiểu mỗi địa phương có 01 cụm công nghiệp đi vào hoạt động.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tận dụng tối đa lợi thế về liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng trong tỉnh để đẩy nhanh sự phát triển công nghiệp làm động lực thúc đẩy sự phát triển chung của vùng và cả tỉnh; hợp tác phát triển công nghiệp giữa các vùng trong tỉnh và của tỉnh với các địa phương khác trong khu vực theo hướng liên doanh, liên kết cùng triển khai dự án phát triển các mặt hàng công nghiệp đáp ứng nhu cầu thay thế nhập khẩu hoặc hướng về xuất khẩu (kể cả gia công, lắp ráp sản phẩm công nghiệp); thực hiện chương trình hợp tác với các địa phương trong vùng, trong tỉnh nhằm phát huy lợi thế, khai thác các tiềm năng của từng địa phương, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết với các trung tâm lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,... để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp kết hợp du các tuyến, các chương trình du lịch.

Đối với giải pháp về khoa học kỹ thuật, Bắc Kạn khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học, sử dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện môi trường vào sản xuất; thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thị trường công nghệ; gắn nghiên cứu khoa học và công nghệ với nhu cầu đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng và chuyển giao công nghệ kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ, phát huy vai trò của các tổ chức trung gian giao dịch công nghệ trong việc tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; thực hiện hình thức chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng đặt hàng, công trình khoa học kỹ thuật và công nghệ; đấu thầu nghiên cứu, các dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp, các nhà sản xuất. Áp dụng các hình thức biểu dương, khen thưởng, trích tỷ lệ lợi nhuận cho các nhà khoa học có công trình nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất và phục vụ đời sống./.

Thu Cúc
Sign In