Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng đến xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung và ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến lâm sản

(Cập nhật lúc: 18/07/2019 11:14:31 )

“Xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung và ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm về gỗ, ván nhân tạo, cùng với các nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng như gỗ xây dựng, gỗ gia dụng các loại” - là một trong những mục tiêu chính trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020         .

Sản xuất và chế biến lâm sản đã và đang tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện tại có trên 306.000ha rừng đất sản xuất, trong đó trên 268.000ha đất có rừng. Giai đoạn 2016 - 2018, Bắc Kạn đã trồng được trên 15.800ha rừng tập trung, trong đó: Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 164,7ha; trồng rừng sản xuất tập trung trên 11.043ha; trồng lại rừng sau khai thác trên 4.671ha. Ngoài ra, toàn tỉnh còn trồng cây phân tán được trên 4.427ha; đến hết 2018 đã trồng 11.312ha cây gỗ lớn. Khối lượng gỗ khai thác trung bình hàng năm của tỉnh trên 150.000m3; tổng giá trị lâm sản khai thác đạt trên 700 tỷ đồng/năm, trong đó giá trị của lâm sản gỗ chiếm hơn 80%.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 95 cơ sở ván bóc, 14 cơ sở băm dăm (dăm mảnh), 36 cơ sở xẻ gỗ, 169 cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng; 05 Nhà máy/Xưởng sản xuất đũa gỗ; 02 nhà máy sản xuất giấy đế, giấy bìa các loại; 01 Nhà máy sản xuất ván dán của Công ty cổ phần đầu tư Govina... Đối với Bắc Kạn, sản xuất và chế biến lâm sản là ngành đã và đang có triển vọng, góp phần tăng tỉ trọng sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong nhiều năm qua, bằng nhiều cơ chế khuyến khích đầu tư và việc hình thành các Công ty chuyên về sản xuất, chế biến lâm sản đã mở hướng cho đầu ra ổn định của gỗ rừng trồng, tạo sự tin tưởng, gắn bó của người dân đối với rừng trồng.

Tuy nhiên, hiện nay, việc đầu tư trồng rừng của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn còn manh mún, chưa tập trung, năng xuất cây trồng còn thấp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa cao, chưa tạo ra được vùng nguyên liệu có quy mô lớn để phục vụ công tác chế biến, tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp còn thấp trong cơ cấu kinh tế của ngành Nông nghiệp…

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với tỉnh hiện nay là phải làm sao để thu hút đầu tư chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu thâm canh tạo ra giá trị sinh khối lớn; thực hiện tốt việc cấp chứng chỉ rừng nhằm nâng cao giá trị gỗ, sức cạnh tranh hàng hóa trên thị trường; gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến lâm sản… Để thực hiện được những điều này, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, xây dựng các đề án, phương án, kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để người dân bảo vệ, sử dụng ổn định lâu dài.

Đồng thời, từ nay đến năm 2020, Bắc Kạn đã có kế hoạch đưa các loại giống cây lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất theo kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm các dự án: Giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế; Dự án bảo vệ phát triển rừng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ tái cơ cấu lâm nghiệp, trồng rừng sản xuất thâm canh quy mô tập trung. Hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế từ loài cây đa mục đích là cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép với mục tiêu phát triển kinh tế, sớm cho thu hoạch, tăng thu nhập cho người dân, hình thành vùng sản phẩm hàng hóa tập trung, góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó các ngành chuyên môn cũng đang chủ động xây dựng và ứng dụng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp để nâng cao chất lượng rừng. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng…/.

Bắc Kạn xác định từ nay đến năm 2020, phấn đấu: Bảo vệ tốt và nâng cao chất lượng 269.839,38 ha diện tích rừng tự nhiên hiện có; giai đoạn 2016 - 2020 trồng mới đạt 32.500ha rừng, trong đó có 15.000ha rừng trồng kinh doanh gỗ lớn; đưa diện tích rừng trồng có trữ lượng lên 90.000ha, sản lượng gỗ khai thác 270.000m3/năm.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp (bao gồm cả công nghiệp chế biến và dịch vụ môi trường) trên 4%/năm.

Huy động các nguồn lực để hỗ trợ trồng cây phân tán 2.800 ha.

Huy động các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng sản xuất tập trung và trồng lại rừng sau khai thác trắng 3.100ha.

 

Thu Cúc
Sign In