Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Đầu tháng 8/2019, Tập đoàn Central Group Việt Nam đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai thực hiện Dự án Sinh kế cộng đồng tại Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, một số nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm, tìm hiểu và đầu tư vào Bắc Kạn. Tuy nhiên, so với tiềm năng và thế mạnh, Bắc Kạn cần những giải pháp hiệu quả hơn nữa để thu hút đầu tư, nhất là đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư...

Xem tiếp


Những năm qua, Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cũng như dành nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cầu hạ tầng của tỉnh theo hướng đồng bộ, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Kạn sẽ tập trung phân vùng không gian phát triển công nghiệp phù hợp lợi thế của từng địa phương về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, tập quán canh tác, nguồn nguyên liệu, lao động và đẩy mạnh sự liên kết vùng trong sản xuất công nghiệp đảm bảo phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Xem tiếp


“Xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung và ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm về gỗ, ván nhân tạo, cùng với các nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng như gỗ xây dựng, gỗ gia dụng các loại” - là một trong những mục tiêu chính trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 .

Xem tiếp


Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn sẽ thực hiện phân vùng không gian phát triển công nghiệp phù hợp lợi thế của từng địa phương để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Xem tiếp


Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng kêu gọi đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch hồ Ba Bể phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Đây là mục tiêu của tỉnh Bắc Kạn nhằm nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2019.

Xem tiếp


Với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã và đang quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của tỉnh.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In