Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bắc Kạn là một trong 10 tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 4485/UBND-THVX ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 3/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ Công đoàn năm 2018 triển khai Kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới với sự tham dự của đại diện các cấp công đoàn trong toàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Tài nguyên và Môi trường được giao soạn thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2019.

Xem tiếp


Sở Nội vụ lấy ý kiến của các tổ chức và nhân dân đối với cá nhân (ông Hoàng Diệm, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn) được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018.

Xem tiếp


Theo kế hoạch, từ ngày 08/9 đến 23/9, Tỉnh đoàn Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hàng loạt các sự kiện thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In