Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Năm 2018, thành phố Bắc Kạn đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tạo bước phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, gắn sản xuất nông, lâm nghiệp với sản xuất hàng hóa và từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao…

Xem tiếp


Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân nên các chỉ tiêu chính trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xem tiếp


Năm 2018, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, sự đoàn kết nỗ lực vượt khó của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu về phát triển nông, lâm nghiệp, giáo dục, y tế và giảm nghèo của huyện Na Rỳ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xem tiếp


Năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện Ba Bể tiếp tục có bước phát triển.

Xem tiếp


Ngày 19 và 20 tháng 12, HĐND huyện Chợ Mới (khóa IV) tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; thảo luận thông qua 09 nghị quyết quan trọng.

Xem tiếp


Ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và triển khai các nội dung quan trọng khác.

Xem tiếp


Trong 02 ngày 13 - 14/12, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông tổ chức Kỳ họp thứ Tám HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Xem tiếp


Tham gia sự kiện Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 - 25/12/2018, huyện Bạch Thông là địa phương được tỉnh lựa chọn để chuẩn bị chủ yếu đặc sản cam, quýt. Ngoài ra, huyện còn có thêm một số sản phẩm nông, lâm sản của địa phương được trưng bày.

Xem tiếp


Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thành phố đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn.

Xem tiếp


Huyện Chợ Đồn đã và đang triển khai thực hiện Dự án phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ. Qua đó, tạo điều kiện để người dân canh tác bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In