Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Hiện nay đã đến mùa mưa bão, để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện Chợ Đồn đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Xem tiếp


Ngân Sơn là một huyện vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, với dân số hiện có là 30.894 người, trong đó, đồng bào dân tộc chiếm gần 94% tổng số dân toàn huyện. Những năm qua, Ngân Sơn luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc để giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem tiếp


Từ nhiều năm nay, dong riềng đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân huyện Na Rì. Để đảm bảo ổn định thị trường tiêu thụ cũng như hoạt động của các cơ sở chế biến miến dong trên địa bàn, ngay từ đầu năm, huyện Na Rì đã chủ động xây dựng phương án chế biến, tiêu thụ sản phẩm dong riềng trên địa bàn huyện.

Xem tiếp


Thực hiện lộ trình xóa bỏ gạch đất sét nung thủ công trên địa bàn tỉnh và thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, đến nay huyện Chợ Đồn đã hoàn thành việc xóa bỏ lò gạch đất sét nung thủ công và định hướng phát triển sản xuất vật liệu xây không nung theo chủ trương của Chính phủ.

Xem tiếp


Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thành phố Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Xem tiếp


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Đồn đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.

Xem tiếp


Nhìn lại sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở và nhân dân, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Na Rì đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Xem tiếp


Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem tiếp


Sau hơn 2 năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông đã nỗ lực, dồn sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bằng những chương trình hành động cụ thể và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Xem tiếp


Để ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác cát sỏi trái phép làm ảnh hưởng đến đất đai canh tác, thất thoát tài nguyên và bảo vệ dòng chảy, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, vừa qua, UBND huyện Bạch Thông đã yêu cầu Tổ công tác liên ngành kiểm tra khai thác, vận chuyển khoáng sản huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In