Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông quan tâm triển khai thực hiện Luật Đất đai

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 09:51:16 )

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/11/2013. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bạch Thông được thực hiện từng bước có hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc triển khai tốt Luật Đất đai góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương (ảnh: Thu hoạch lúa tại xã Tân Tiến)

Những năm qua, huyện đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. UBND huyện đã hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Hàng năm đều lập kế hoạch sử dụng đất đảm bảo theo quy định.

Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện đã tính đến và cập nhật các công trình, dự án đầu tư công trung hạn, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch khu đô thị... vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất cơ bản thống nhất với quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Cùng với đó, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính các xã, thị trấn huyện Bạch Thông cơ bản hoàn thành. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở để thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Hiện nay, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt với tỷ lệ 1/250.000, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình quy định của pháp luật. Việc giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất được UBND huyện chú trọng thực hiện. UBND huyện thành lập Ban Tiếp công dân để tổ chức tiếp dân vào các ngày làm việc trong tuần, riêng đồng chí Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.

Việc giải quyết tranh chấp đất đai của công dân được UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn giải quyết theo đúng quy định và thẩm quyền, trình tự theo quy định của Luật Đất đai, khuyến khích hoàn giải thành tại cơ sở.

Để người dân hiểu, thực hiện đúng các quy định về Luật Đất đai, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai được quan tâm. Các thủ tục hành chính về đất đai được niêm yết và công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền về đất đai. Người dân hiện nay được tiếp cận với hệ thống văn bản rất dễ dàng bởi hệ thống mạng Internet giúp tra cứu mẫu văn bản cũng như thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật đất đai thuận lợi. Nhờ đó, người dân có thể nắm bắt được những quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất. qua đó cũng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn, góp phần quản lý sử dụng đất đúng quy định của pháp luật./.

Hương Lan
Sign In