Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động ngân hàng tháng 10/2018

(Cập nhật lúc: 29/10/2018 08:19:06 )

Trong tháng 10/2018, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn.


Giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện đến 31/10/2018 đạt 6.718 tỷ đồng, tăng 9,74% so với 31/12/2017, tăng 14,88% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó tiền gửi ước đạt 6.631 tỷ đồng, tăng 11,67% so với 31/12/2017; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 87 tỷ đồng, giảm 52,72% so với 31/12/2017.

Tổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện đến 31/10/2018 đạt 9.290 tỷ đồng, tăng 2,83% so với 31/12/2017 tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dư nợ trung - dài hạn 7.460 tỷ đồng, chiếm 80,3%, tăng 4,63% so với 31/12/2017; dư nợ ngắn hạn 1.830 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng dư nợ, giảm 3,89% so với 31/12/2017.

Ước tính nợ xấu đến 31/10/2018 là 172 tỷ đồng, chiếm 1,85% trong tổng dư nợ, tăng 27,41% so với 31/12/2017, giảm 4,97% so với cùng kỳ năm trước.

Từ nay đến cuối năm 2018, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các chương trình tín dụng theo ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh tế - xã hội địa phương; Duy trì hoạt động ngân hàng phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.../.

Thu Cúc
Sign In