Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,6% so với năm 2017

(Cập nhật lúc: 07/11/2018 09:38:13 )

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.081 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch và tăng 10,6% so với năm 2017. Trong đó một số sản phẩm đạt sản lượng cao như: Chì đạt 433% kế hoạch, bột kẽm ô xít đạt 459% kế hoạch, gang thỏi đạt 116,7% kế hoạch.


Ảnh: Nhà máy luyện Gang Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số tăng khá cao so với năm 2017. Trong đó, công nghiệp khai thác ước đạt trên 312 tỷ đồng, tăng 5,39% so với năm 2017; công nghiệp chế biến ước đạt trên 694 tỷ đồng, tăng 12,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt trên 47 tỷ đồng, tăng 12,9%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải ước đạt trên 26 tỷ đồng, tăng 18,2%. Một số nhà máy công nghiệp sau thời gian xây dựng cơ bản đã đi vào hoạt động và có sản phẩm như: Nhà máy Điện phân chì kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh, Nhà máy Sản xuất ván dán của Công ty Cổ phần đầu tư Govina...

Có được kết quả trên là do lãnh đạo tỉnh và ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất và tiến độ sản xuất của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các giải pháp quyết liệt gắn với đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... Đồng thời tích cực chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020./.

Thu Cúc
Sign In