Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông khi qua cầu, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình, tỉnh Bắc Kạn đã dành hơn 2,3 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 để sửa chữa 07 cầu treo trên địa bàn các huyện

Xem tiếp


Thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển, sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

Xem tiếp


Giai đoạn 2003 - 2018, tỉnh Bắc Kạn có 316.876 hộ dân được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, với tổng số thuế được miễn giảm trên 78,7 tỷ đồng.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2019, Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn số 04/HD-STC về việc sử dụng, thanh quyết toán các khoản kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem tiếp


Giao thông đô thị của tỉnh Bắc Kạn thời gian qua được quan tâm đầu tư, nhiều con đường mới được xây dựng, chất lượng đường được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý hoạt động xây dựng ngày càng được chú trọng, qua đó đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại các đô thị.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong những năm qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và vận hành những mô hình sản xuất/kinh doanh mới, có cách làm sáng tạo với hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao và có tác động, lan tỏa tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Năm 2018, toàn tỉnh thực hiện được 1.206ha cây trồng vụ Đông với tổng sản lượng đạt 10.242 tấn.

Xem tiếp


Hoạt động đầu tư xây dựng có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội mà còn có tác động lớn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.614,7 tỷ đồng, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế nhà nước đạt trên 259 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 2.355 tỷ đồng, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh bình quân 7 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,59%.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In