Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu

Xem tiếp


Sáng ngày 16/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX tổ chức kỳ họp thứ chín để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả công tác của các cơ quan liên quan; xem xét thông qua các Nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Xem tiếp


Sáng ngày 6/7/2018, HĐND tỉnh đã tổ chức họp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Sáng ngày 05/7/2018, Đảng đoàn HĐND tỉnh (mở rộng) họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).

Xem tiếp


Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In