Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 16/10/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp


Sáng ngày 07/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Chiều ngày 06/8, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp và giám sát việc thực hiện chính sách đối với doanh nghiệp của các cơ quan chức năng.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In