Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

(Cập nhật lúc: 07/01/2019 14:16:32 )

Chiều ngày 04/01/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Đức Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực và Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2018, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nhiệm vụ then chốt công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết bằng các kế hoạch, chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình thực hiện phù hợp với địa phương. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý của cấp ủy các cấp đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, có nhiều điểm sáng tạo. Trong năm 2018, toàn đảng bộ đã mở được 39 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho gần 1.900 quần chúng ưu tú, mở 23 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho hơn 1.500 học viên; chuyển đảng chính thức cho hơn 2.700 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên gần 34.000 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác tổ chức xây dựng đảng trong thời gian tới. Theo đó, năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ trong tâm: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 58-KH/TU ngày 15/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, trong năm qua, Khối tổ chức, nội vụ đã thực hiện một khối lượng công việc lớn về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, nhất là việc xây dựng các Đề án để thực hiện mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, công tác tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng, vì vậy cần hết sức coi trọng công tác cán bộ. Các đơn vị khi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác cán bộ cần lưu ý đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc đánh giá công tác cán bộ cần thực hiện theo nhiều chiều. Việc kết nạp đảng viên mới cần quan tâm đến chất lượng, nhất là về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức.

Đồng chí cũng lưu ý, các cấp ủy cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có công tác nhân sự. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới./.

Hương Lan
Sign In