Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng kết Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào dân vận khéo

(Cập nhật lúc: 09/01/2019 17:46:05 )

Chiều 08/01/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào dân vận khéo của tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Thị Lộc - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo tỉnh, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối thoại với nhân dân... Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, tham gia có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Cũng trong năm qua, thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đăng ký và triển khai hơn 1.200 mô hình ở các lĩnh vực đời sống xã hội. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức bình xét, công nhận các mô hình đạt tiêu chí theo hướng dẫn và xét chọn mô hình điển hình 2018. Theo đó, tổng số mô hình được công nhận là 303 mô hình, trong đó có 82 mô hình điển hình, tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào Dân vận khéo; đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở vẫn còn hạn chế nhất định. Đồng chí đề nghị việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận khéo cần phải được đẩy mạnh hơn nữa ở các cấp. Việc xây dựng các mô hình điểm dân vận khéo cần có tính bao trùm, dễ thực hiện, có đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng...

Đồng chí Trần Thị Lộc - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2019 sẽ lựa chọn và thí điểm thực hiện mô hình dân chủ cơ sở. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong sắp xếp tổ chức bộ máy nhất là đối với cấp xã và các thôn, bản. Để thực hiện được nhiệm vụ này cần tăng cường công tác tuyên truyền và thăm nắm cơ sở để hướng dẫn thực hiện.

Qua chấm điểm, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018, các thành viên đã chấm điểm và xếp loại Khá./.

Hương Lan
Sign In