Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

(Cập nhật lúc: 30/10/2018 09:08:08 )

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, công tác thanh niên ngày càng được quan tâm trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của từng địa phương, đơn vị.


Đoàn Thanh niên hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ thông minh vào trồng cây ăn quả cho thanh niên huyện Na Rì

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 86.000 thanh niên, chiếm gần 30% dân số và trên 40% tổng số lao động của địa phương, trong đó thanh niên nông thôn chiếm trên 70%. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với thanh niên, việc quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ theo đặc thù ngành và lứa tuổi; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có cơ hội tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước.

Với lực lượng ngày càng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, luôn phát huy tính năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt của các cơ quan, đơn vị, chủ động tiếp cận khoa học, kỹ thuật, vận dụng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong 10 năm qua đã có trên 400 cán bộ, đoàn viên tham gia các khóa đào tạo sau đại học, trên 350 cán bộ, đoàn viên được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao cho địa phương.

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai gắn với cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ năm 2008 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 13.650 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 8.730 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên học nghề, tham gia xuất khẩu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên. Từ năm 2008 đến nay đã có 10.530 đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học nghề ngắn hạn như: Chăn nuôi, trồng trọt, cơ khí…; 2.780 đoàn viên thanh niên được tư vấn và tham gia xuất khẩu lao động.Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn triển khai có hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm từ kênh Trung ương Đoàn, quản lý 1,944 tỷ đồng, thực hiện cho vay đối với 68 dự án, giải quyết việc làm cho 446 đoàn viên, thanh niên. Tăng cường vận động thanh niên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo thông qua các hoạt động của câu lạc bộ “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niênvay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và hộ gia đình trẻ được vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến ngày 31/3/2018, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh quản lý 297 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 10.201 hộ vay, dư nợ là 305,898 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức đoàn và sự nỗ lực của đoàn viên thanh niên, đến nay toàn tỉnh có 302 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, có 9 Hợp tác xã, 23 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ với 245 đoàn viên thanh niêntham gia.

        Các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai sâu rộng đến đoàn viên thanh niên với nhiều kết quả thiết thực, tổ chức tốt các lớp tập huấn nghề, bố trí, phát triển nguồn nhân lực thanh niên, thực hiện chính sách hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, tập trung vào đối tượng thanh niên nghèo, thanh niên dân tộc thiểu số. Việc xây dựng trung tâm văn hóa thể thao đáp ứng nhu cầu thanh niên ngày càng được quan tâm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng.

Có thể thấy, lực lượng thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất đã trở thành tấm gương sáng cho thanh niên.../.

Thu Trang
Sign In