Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

(Cập nhật lúc: 11/01/2019 17:49:09 )

Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 175/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã được các Sở, ban, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện nay đang là mùa khô và chuẩn bị đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đây là thời điểm thường xảy ra cháy rừng và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân. Tập trung đối với những nội dung mới về quản lý, sử dụng rừng; những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng, UBND các cấp và các cơ quan liên quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như PCCCR.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR; hướng dẫn các chủ rừng, chủ lâm sản, chủ cơ sở chế biến, cơ sở nuôi nhốt động vật rừng thực hiện đúng các quy định trong Luật Lâm nghiệp và văn bản liên quan. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, nhất là các khu rừng đặc dụng, các khu rừng tự nhiên có nhiều lâm sản giá trị và các tuyến đường trọng yếu. Tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên trên địa bàn ngay từ đầu năm. Kiên quyết không để tình trạng phá rừng, khai thác rừng tự nhiên xảy ra trên địa bàn. Địa phương nào để xảy ra tình trạng xâm hại rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng thì Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Tập trung triển khai các nội dung của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp đến UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị, người dân và chủ rừng biết, thực hiện. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tập trung thực hiện các giải pháp nghiệp vụ về bảo vệ rừng và PCCCR. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 về UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc các hoạt động của các đối tượng đầu nậu, chủ cơ sở chế biến cấu kết, xúi giục nhân dân địa phương phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; phối hợp tích cực với cơ quan Kiểm lâm trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm và Công an tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cấp bách về phá rừng, cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng đặc dụng, không để tình trạng khai thác, chặt hạ gỗ đặc biệt là gỗ nghiến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, xâm lấn đất rừng đặc dụng xảy ra trong Vườn Quốc gia Ba Bể.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp./.

Nông Cúc (VPUB)

Tin bài mới:


Năm 2018, thực hiện công bố hơn 1000 thủ tục hành chính( 11/01/2019 14:01:07)

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực trẻ em trong trường học( 11/01/2019 13:59:15)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:02:57)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:02:04)

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:00:30)

Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 14:59:32)

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 08/01/2019 14:49:20)

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 07/01/2019 20:40:07)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2019( 07/01/2019 14:47:13)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Kạn( 07/01/2019 14:09:40)

Sign In