Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực trẻ em trong trường học

(Cập nhật lúc: 11/01/2019 13:59:15 )

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em trong trường học, UBND tỉnh vừa có Công văn số 7410/UBND-THVX giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai có hiệu quả các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo.Tăng cường thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực xâm hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.Báo cáo kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em trong học đường về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp phù hợp để thực hiện các quy định về bảo vệ trẻ em. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thiết lập đầu mối thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em tại các cơ sở giáo dục, các xã, phường, thị trấn. Chủ động thông báo, phối hợp với Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất, nổi cộm liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:02:57)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:02:04)

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:00:30)

Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 14:59:32)

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 08/01/2019 14:49:20)

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 07/01/2019 20:40:07)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2019( 07/01/2019 14:47:13)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Kạn( 07/01/2019 14:09:40)

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019( 07/01/2019 14:08:01)

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019( 07/01/2019 14:06:17)

Sign In