Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2018, thực hiện công bố hơn 1000 thủ tục hành chính

(Cập nhật lúc: 11/01/2019 14:01:07 )

Thời gian qua, công tác thống kê, trình công bố Thủ tục hành chính (TTHC) đã được các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Trong năm 2018, các đơn vị đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 44 Quyết định, với tổng số 1212 TTHC được công bố (504 TTHC mới ban hành; 294 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 414 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ, gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở: Giao thông vận tải; Tư pháp; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc).

Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn). Đồng thời, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cũng công khai nội dung các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Qua đó tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực trẻ em trong trường học( 11/01/2019 13:59:15)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:02:57)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:02:04)

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 15:00:30)

Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/01/2019 14:59:32)

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 08/01/2019 14:49:20)

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 07/01/2019 20:40:07)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2019( 07/01/2019 14:47:13)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Kạn( 07/01/2019 14:09:40)

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019( 07/01/2019 14:08:01)

Sign In