Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2019.

Xem tiếp


Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 219/UBND-KT về việc tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2019.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội Xuân năm 2019; Bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019.

Xem tiếp


Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 175/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Xem tiếp


Thời gian qua, công tác thống kê, trình công bố Thủ tục hành chính (TTHC) đã được các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Trong năm 2018, các đơn vị đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 44 Quyết định, với tổng số 1212 TTHC được công bố (504 TTHC mới ban hành; 294 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 414 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ

Xem tiếp


Nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em trong trường học, UBND tỉnh vừa có Công văn số 7410/UBND-THVX giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai có hiệu quả các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In