Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 với mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề để chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Dự án Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động là một trong ba dự án thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động được phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa có Quyết định tiếp nhận và phân bổ 78,06 tấn gạo do Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn cho huyện Pác Nặm để cấp phát đến người dân bị ảnh hưởng của thiên tai năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và cấp huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đối với các huyện, thành phố; tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đối với các huyện, thành phố…. là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018.

Xem tiếp


Ngày 06/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Từ ngày 01/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và giải quyết 66 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoàn toàn qua bộ phận Một cửa điện tử của Sở.

Xem tiếp


Ngày 29/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 02/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 28/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In