Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

(Cập nhật lúc: 14/08/2019 16:34:54 )

Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện phối hợp trong công tác trao đổi thông tin; thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết tình hình và xử lý vụ, việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lụât; tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc:

Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Công tác phối hợp thanh, kiểm tra phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ; tránh tình trạng hình thức, chồng chéo, gây phiền hà, cản trở các hoạt động bình thường của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan..

Khi phát hiện vụ, việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có tính chất phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân phải phối hợp kiểm tra, xác minh, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ về nguyên nhân, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm để tham mưu giải quyết, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ, việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 02 ngành thì ngành nào phát hiện trước có trách nhiệm thụ lý hồ sơ và chủ trì việc phối hợp giải quyết. Nếu vụ, việc không thuộc thẩm quyền của đơn vị phát hiện thì chuyển giao cho đơn vị có thẩm quyền chủ trì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các vụ, việc có dấu hiệu của tội phạm về môi trường phải chuyển giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2019 15:23:14)

Thực hiện Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công( 13/08/2019 15:22:31)

Triển khai thực hiện Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2019 15:21:30)

Thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính( 13/08/2019 15:17:26)

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”( 13/08/2019 15:08:19)

Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020( 13/08/2019 15:08:19)

Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019( 12/08/2019 16:42:55)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:38:26)

Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án( 12/08/2019 16:36:58)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

Sign In