Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Mã số doanh nghiệp: 4700271355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/6/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: NGUYỄN THỊ QUẾ Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà Pò, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700271348 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 14/6/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: HOÀNG VĂN THỦY Địa chỉ trụ sở chính: Tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700271450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 22/6/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: PHẠM QUỐC CHÍNH Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bản Mới, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700271247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 11/6/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: HOÀNG NGỌC KIỀU Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700270834 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 08/5/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: NGUYỄN NHƯ LONG Địa chỉ trụ sở chính: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700270841 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 08/5/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: HOÀNG VĂN SẢN Địa chỉ trụ sở chính: Tổ Đoàn Kết, phường Xuất Hóa, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700270961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/5/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: PHAN HUY BÌNH Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà Thinh, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700270714 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 20/4/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: HOÀNG HÙNG HIÊN Địa chỉ trụ sở chính: Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700270697 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 20/4/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: LÊ BÁ DƯƠNG Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11A, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 0968000232

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700270538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 12/4/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: PHẠM HOÀNG THẮNG Địa chỉ trụ sở chính: Khu 1, Xã Vân Tùng, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In