Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn qua các kỳ Đại hội

(Cập nhật lúc: 14/10/2015 08:30:56 )

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã trải qua 10 kỳ đại hội, Đại hội lần thứ XI sẽ diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2015 tại trụ sở các Ban Xây dựng đảng Tỉnh ủy. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn trên con đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn được thành lập ngày 22/9/1943 tại thôn Bản Duồm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; chi bộ được đặt tên Phùng Chí Kiên, gồm 03 đồng chí: Đồng Văn Bằng, Doanh Hằng, Dương Mạc Hiếu; đồng chí Dương Mạc Hiếu làm Bí thư chi bộ. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc; 493 chi, đảng bộ cơ sở với hơn28 nghìn đảng viên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ I được tiến hành vào ngày 05/6/1948 tại thôn Chẻ Ngù, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 đồng chí uỷ viên chính thức và 02 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Dương Thiết Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ II được tiến hành vào ngày 26/6/1949 tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Dương Thiết Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ III được tiến hành vào ngày 26/6/1951 tại Thị xã Bắc Kạn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 12 đồng chí uỷ viên chính thức và 04 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Dương Thiết Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV diễn ra từ ngày 29/1 đến ngày 03/2/1959 tại Thị xã Bắc Kạn. Dự Đại hội có 76 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 19 đồng chí uỷ viên chính thức và 03 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Doanh Hằng được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Nguyễn Việt Vinh được bầu giữ chức phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ V được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 23/3/1961 tại Thị xã Bắc Kạn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 19 đồng chí uỷ viên chính thức và 04 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Việt Vinh được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Hoàng Mỹ Đức được bầu giữ chức phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI diễn ra từ ngày 07 đến ngày 13/8/1963 tại Thị xã Bắc Kạn. Dự Đại hội có 122 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 18 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Việt Vinh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Hoàng Mỹ Đứcđược bầu giữ chức phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Hội nghị hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái: Từ ngày 04 đến ngày 06/6/1965 tại Thành phố Thái Nguyên, Hội nghị hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái được tiến hành. Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Hoàng giữ chức Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Việt Vinh, Nguyễn Thế Đạt giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ I được tổ chức từ ngày 21/5 đến ngày 03/6/1970 tại Thành phố Thái Nguyên. Dự Đại hội có 272 đại biểu thay mặt cho 3 vạn đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 đồng chí uỷ viên chính thức và 4 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Bắc Dũng được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Việt Vinh, Doanh Hằng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ II được tiến hành hai vòng: Vòng I từ ngày 11 đến ngày l8/11/1976; vòng II từ ngày 16 đến ngày 24/4/l977 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 đồng chí uỷ viên chính thức và 4 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Doanh Hằng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ III được tổ chức từ ngày 30/6 đến ngày 05/7/1980 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 đồng chí uỷ viên chính thức và 4 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Thế Đạt, Doanh Hằng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ IV được tiến hành hai vòng: Vòng I từ ngày 06 đến ngày 14/1/1982; vòng II từ ngày 21 đến ngày 25/2/1983 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 đồng chí ủy viên chính thức và 4 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Nguyễn Thế Đạt giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ V được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25/10/1986 tại Thành phố Thái Nguyên. Dự Đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho hơn 42.000 đảng viên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 58 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Ngô Hai, Đặng Quốc Tiến giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ VI được tiến hành hai vòng: Vòng I từ ngày 25 đến ngày 27/4/l991; vòng II ngày 26/9/1991tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí: Đặng Quốc Tiến, Mai Phúc Toàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ VII được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 08/5/1996 tại thành phố Thái Nguyên. Dự Đại hội có 321 đại biểu thay mặt cho hơn 50.000 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí: Đặng Quốc Tiến, Mai Phúc Toàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Bắc Kạn: Theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khoá IX), tỉnh Bắc Kạn được tái lập trên cơ sở sáp nhập các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì, thị xã Bắc Kạn của tỉnh Bắc Thái và huyện Ngân Sơn, Ba Bể của tỉnh Cao Bằng. Ngày 12/12/1996, Bộ Chính trị ra Quyết định về thành lập Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ lâm thời gồm 11 đồng chí; chỉ định đồng chí Hà Văn Phụng giữ chức Bí thư; các đồng chí: Hà Sỹ Toàn, Phan Thế Ruệ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời.

Ngày 01/01/1997, diễn ra Lễ mít tinh thành lập tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/9/1997 tại Thị xã Bắc Kạn. Dự Đại hội có 248 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Hà Văn Phụng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí: Hà Sỹ Toàn, Phan Thế Ruệ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03/01/2001 tại Thị xã Bắc Kạn. Dự Đại hội có 299 đại biểu thay mặt cho 13.000 đảng viên sinh hoạt ở 10 Đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Hà Văn Phụng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí: Hà Sỹ Toàn, Phan Thế Ruệ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/12/2005 tại Thị xã Bắc Kạn. Dự Đại hội có 298 đại biểu đại diện cho hơn 18.000 đảng viên sinh hoạt ở 11 Đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Mai Thế Dương được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí: Dương Đình Hân, Hà Đức Toại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tháng 11 năm 2009, đồng chí Dương Đình Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Mai Thế Dương được Trung ương điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5 năm 2010, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường được Trung ương điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Dương Đình Hân được Trung ương điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/10/2010 tại Thị xã Bắc Kạn. Dự Đại hội có 324 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí: Hà Văn Khoát, Hoàng Ngọc Đường giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tháng 3 năm 2013, đồng chí Hà Văn Khoát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Nguyễn Xuân Cường được Trung ương điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 3 năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Hà Văn Khoát nghỉ chế độ hưu trí./.

TrầnThị Lý (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn)
Sign In