Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xem tiếp


Thời gian qua, Ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ trong toàn ngành, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh.

Xem tiếp


Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Xem tiếp


Ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 788-CT/QUTW về việc phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Sau 3 năm triển khai CVĐ, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên mọi mặt công tác.

Xem tiếp


Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin trong nhân dân.

Xem tiếp


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã để lại di sản văn hóa tinh thần to lớn cho nhân dân Việt Nam và thế giới, đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem tiếp


Ngày 27/4/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU làm theo Bác năm 2017. Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Kế hoạch để nhân dân được biết và giám sát.

Xem tiếp


Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Đồn triển khai sâu rộng, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên và nông dân.

Xem tiếp


Ngày 28/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chuyên đề do PGS.TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy.

Xem tiếp


Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In