Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Theo Quyết định số 584/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn có 06 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 tặng Bằng khen cho 15 cá nhân là người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác an ninh trật tự và vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 – 2018.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 tặng Bằng khen cho Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn và ông Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn vì có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ II (2014 - 2019).

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”, ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 282/HD-UBND về xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Ngày 17/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 775/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 10 cá nhân là Trưởng thôn có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, giai đoạn 2017 – 2018.

Xem tiếp


Ngày 17/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 774/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 15 cá nhân là người có uy tín có thành tích tiêu biểu góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, giai đoạn 2017 – 2018.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 716/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 thưởng vật chất bằng tiền cho 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Xem tiếp


Ngày 10/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 733/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với ông Hoàng Văn Nam - thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu từ năm 2016 đến năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In