Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 29 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, tập thể xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới và xã Hữu Thác, huyện Na Rì là 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em từ năm 2014 đến năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác thu ngân sách nhà nước trước thời hạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 07/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với ông Văn Tiến Bảo - Thôn Nà Chúa, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo.

Xem tiếp


Ngày 20/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2018.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho bà Đàm Hoàng Nhã

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In