Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, trên tinh thần hiệu quả, cải cách hành chính và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Xem tiếp


Ngày 08/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện và giải pháp về đích nông thôn mới năm 2018 của xã Giáo Hiệu và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Ngày 15/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho bà Hoàng Thị Ve, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” .

Xem tiếp


Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4388/UBND-CN về việc tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục Đề án khuyến công địa phương năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 14/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh (tại văn bản số 3888/UBND-THVX).

Xem tiếp


Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4225/UBND-THVX về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Xem tiếp


Thực hiện Công điện số 5906/CĐ-BNN-BVTV ngày 03/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo phòng, chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2018 tại một số tỉnh phía Bắc, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4277/UBND-KT ngày 08/8/2018 về việc chỉ đạo phòng, chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2018.

Xem tiếp


Ngày 06/8/2018, Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch ban hành Hướng dẫn số 335/HD-BCĐ hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In