Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 17/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện công khai Kết luận thanh tra theo Văn bản số 3158/UBND-NCPC, ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 17/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải ký ban hành Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3183/UBND-VXNV về việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát tháng 5/2019

Xem tiếp


Ngày 14/6/2019, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 347/KH-BCTNCT về hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh năm 2019.

Xem tiếp


Để tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số nhiệm vụ

Xem tiếp


Ngày 14/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải ký Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, xây dựng Hội và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2019.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc tặng Bằng khen cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, theo đó các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo Kế hoạch đề ra

Xem tiếp


Ngày 12/6/2019, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Kế hoạch số 337/KH-BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh năm 2019.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In