Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2018.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 484/HD-UBND hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND công bố 05 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 6113/UBND-KT về việc thay đổi thời gian tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”.

Xem tiếp


Ngày 31/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia; bàn giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Nhằm tạo cơ sở đánh giá, tổ chức triển khai mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 476/KH-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí và thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020.

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020 đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In