Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 16/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sau cuộc họp kiểm điểm tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (dự án theo Luật Đầu tư năm 2014) tổ chức ngày 09/4/2019 do Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chủ trì, ngày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 81/TB-UBND kết luận cuộc họp.

Xem tiếp


Ngày 12/4/2019, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trì cuộc họp xem xét giải quyết kiến nghị của của Hợp tác xã Thanh Hải về xin thuê địa điểm sử dụng làm nơi dạy nghề, ăn ở cho học viên; Nhà đầu tư Trường mầm non tư thục Happykids thuê địa điểm mở rộng quy mô Trường mầm non tư thục Happykids

Xem tiếp


Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 16/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1868/UBND-VXNV về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Xem tiếp


Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc đính chính, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 10/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 393/QĐ-TTg tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông; Nhân dân và cán bộ xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Ngày 12/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;

Xem tiếp


Ngày 12/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In