Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn…là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018.

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực trạng và công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ thuộc địa giới hành chính xã Côn Minh, huyện Na Rì.

Xem tiếp


Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 189/KH-THVX tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 03 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2114/UBND-THVX chỉ đạo thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại động vật; tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, năm 2018; triển khai Tháng hành động vì trẻ em, năm 2018; Phê duyệt dự án “Tăng cường tiếng nói, sự tham gia và trao quyền kinh tế cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số”…là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018.

Xem tiếp


Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, ngày 03 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 2108/UBND-THVX

Xem tiếp


Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 (tại Quyết định số 720/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 03 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2115/UBND-THVX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In